Tydzień Bibliotek

tydzien bibliotek2023

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach – maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywać się będzie pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” Uzasadnieniem hasła jest chociażby stwierdzenie, że Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas, jest otwarta na wszystkich i zawsze można znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie wzorem lat ubiegłych aktywnie włącza się do udziału w tym ogólnopolskim wydarzeniu. W roku 2023 zaplanowaliśmy wiele atrakcji, wśród których będą: koncert, spotkanie autorskie, seans filmowy oraz wizyty przedszkolaków i uczniów. Biblioteka jest przecież dla każdego.