tydzien bibliotek2023
news

Tydzień Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach - maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywać się będzie pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” Uzasadnieniem hasła jest chociażby stwierdzenie, że Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas, jest otwarta na wszystkich i zawsze można znaleźć...