Projekty

Nasza Biblioteka bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim” zorganizowanym przez @Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji kultury biorącej udział w projekcie.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Najpierw bibliotekarz przeszedł szkolenie teoretyczne by w drugim etapie wraz z Trenerem przeprowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży z „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Drugi etap szkolenia realizujemy na platformie Microsoft Teams. Obejmuje 31 godzin lekcyjnych.

 

Po udanej rekrutacji rozpoczęliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży w marcu. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Na zajęciach poruszaliśmy m.in. zagadnienia związane z bankami zdjęć, usługami w chmurze, projektowaniem wizualnym, prawami autorskimi, licencjami Creative Commons. Uczestnicy poznali aplikacje cyfrowe takie jak Canva czy Photopea. Więcej szczegółów na temat projektu na stronie https://www.siecnakulture.pl/
Oto kilka prac powstałych w trakcie zajęć (w programach i odręcznie).