Styczeń w bibliotece

ROK 2018

Sejm ogłosił rok 2018:
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
Rokiem Zbigniewa Herberta
Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Akcje ogólnopolskie
Cała Polska Czyta dzieciom –głośne czytanie w ciechanowskich przedszkolach i szkołach
Czytam w podróży Herberta
Uczestnictwo w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej (zapocz. w 2015 r. pod hasłem ”Czytam Sobie w Bibliotece”)
Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania grupy czytelniczej
Tydzień Bibliotek
Narodowe Czytanie
Noc Bibliotek
Imprezy promocji książki ogólnomiejskie
Wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów ciechanowskich szkół
Spotkania autorskie i regionalne

Kalendarium rocznic i obchodów

Regulamin konkursu plastycznego- Ferie 2018 r.

Regulamin krzyżówka ferie 2018

01.01. – 31.01.2018 r. – Czytanie łączy pokolenia
1. 01 Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967 roku.
18.01 Dzień Kubusia Puchatka
21. 01 Dzień Babci, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku.
22. 01 Dzień Dziadka, święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku.
24.01. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
27. 01 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu.
Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
15.01 – 28.01 – Ferie zimowe w Bibliotece
Spotkanie w Puzzlolandii
Konkurs plastyczny/literacki o Kreciku

01.01. – 31.01.2018 r. – Rocznice literackie
2.01 100. rocznica urodzin Adama Bahdaja (1918 – 1985) – polskiego pisarza, autora utworów dla dzieci i młodzieży
9.01 85. rocznica urodzin Wilbura Addisona Smitha (1933 – ) – angielskiego pisarza
10.01 135. rocznica urodzin Aleksieja Nikołajewicza Tołstoja (1883 –1945) – rosyjskiego pisarza
11.01 75. rocznica urodzin Eduarda Mendozy (1943 – ) – hiszpańskiego pisarza
12.01 440. rocznica wystawienia pierwszego polskiego dramatu – Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego (1578)
12.01 390. rocznica urodzin Charles´a Perraulta (1628 – 1703) – francuskiego pisarza, autora baśni 13.01 115. rocznica urodzin Ireny Jurgielewiczowej, właśc. Ireny Jurgielewicz z d. Drozdowicz (1903 –2003) – powieściopisarki, pedagog, autorki wielu książek dla młodzieży
14.01 120. rocznica śmierci Lewisa Carrolla (włas c. Charles Lutwige Dogson) (1832 – 1898) – angielskiego pisarza, matematyka i fotografa
21.01 55. rocznica śmierci Stanisława Grzesiuka (1918 – 1963) – polskiego pisarza, pieśniarza 22.01 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego, zakończonego jesienią 1864 r. (1863)
22.01 230. rocznica urodzin George’a Gordona Byrona (1788 –1824) – angielskiego poety, jednego z najwybitniejszych reprezentantów europejskiego romantyzmu
25.01 115. rocznica urodzin George`a Orwella, właśc. Erica Arthura Blaira (1903 – 1950) – pisarza i publicysty angielskiego

Regionalia:
170. rocznica urodzin dra Franciszka Rajkowskiego, lekarza i społecznika ( w Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych)

Książki polecane na styczeń: