Maj w bibliotece

ROK 2018

Sejm ogłosił rok 2018:
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
Rokiem Zbigniewa Herberta
Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Akcje ogólnopolskie
Cała Polska Czyta dzieciom –głośne czytanie w ciechanowskich przedszkolach i szkołach
Czytam w podróży Herberta
Uczestnictwo w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej (zapocz. w 2015 r. pod hasłem ”Czytam Sobie w Bibliotece”)
Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania grupy czytelniczej
Tydzień Bibliotek
Narodowe Czytanie
Noc Bibliotek
Imprezy promocji książki ogólnomiejskie
Wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów ciechanowskich szkół
Spotkania autorskie i regionalne

Kalendarium rocznic i obchodów

01.05. – 31.05.2018 r. – Czytanie łączy pokolenia
1.05 Międzynarodowe Święto Pracy
2.05 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3. 05 Święto Narodowe (uchwalenie Konstytucji 3 Maja).
4. 05 Międzynarodowy Dzień Strażaka
8. 05 Dzień Bibliotekarza I Bibliotek
8-15.05. Tydzień Bibliotek
8. 05 Dzień Zwycięstwa, obchodzony z okazji zakończenia II wojny
światowej
9. 05 Dzień Europy (Dzień Unii Europejskiej), ustanowiony w 1985 przez radę Europy
15. 05 Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku.
18 . 05 Międzynarodowy Dzień Muzeów

01.05. – 31.05.2018 r. – Rocznice literackie

1.05 95. rocznica urodzin Josepha Hellera (1923 – 1999) – amerykańskiego pisarza
5.05 115. rocznica urodzin Wacława Korabiewicza (1903 – 1994) – polskiego pisarza, poety, autora książek dla dzieci, podrożnika
6.05 100. rocznica urodzin Stanisława Grzesiuka (1918 – 1963) – polskiego pisarza i pamiętnikarza
12.05 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej (1910 – 2008) – polskiej działaczki społecznej, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata
16.05 315. rocznica śmierci Charles`a Perrault (1628 –1703) – francuskiego baśniopisarza epoki baroku
23.05 135. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida (1821 – 1883) – polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa
23.05 20. rocznica śmierci Tony´ego Halika (1921 – 1998) – polskiego podróżnika
24.05 140. rocznica urodzin Heleny Mniszkówny (1878 – 1943) – polskiej powieściopisarki i nowelistki
24.05 475. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) – polskiego astronoma, matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy s wiata
25.05 15. rocznica śmierci Ireny Jurgielewiczowej (1903 – 2003) – polskiej autorki książek dla dzieci i młodzieży
28.05 110. rocznica urodzin Iana Fleminga (1908 – 1964) – angielskiego pisarza, twórcy postaci Jamesa Bonda

Regionalia:

20. rocznica śmierci Mariana Przedpełskiego (Pasjonat i kolekcjoner – Marian Przedpełski) (w Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych)

Książki polecane na maj: