Spotkanie z cyklu „Kwartalnych spotkań pisarzy Związku Literatów na Mazowszu”

T.Kaczorowska 02.03.2023
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza serdecznie do Krzywej Hali (Plac Piłsudskiego 1) 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 na pierwsze spotkanie z cyklu „Kwartalnych spotkań pisarzy Związku Literatów na Mazowszu” które wkomponowane zostało w obchodzony w roku 2023 podwójny Srebrny Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu oraz periodyku Ciechanowskich Zeszytów Literackich.
Gościem pierwszego spotkania będzie Teresa Kaczorowska – pisarka, dziennikarka, dr nauk humanistycznych, animatorka kultury, autorka ok. 20 książek, w tym 8 zbiorów poezji. Uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz regionalnymi, obecnie stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na 2023 r.). Kilka miesięcy temu minęło 25 lat od ukazania się jej pierwszej książki („Wyrwani z gniazd”, 1997). Prezes Związku Literatów na Mazowszu (od 11 stycznia 2001 r.) i od początku redaktor naczelna wydawanego przez Związek periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (od 1999 r.). Na spotkaniu 2 marca 2023 r. opowie o ćwierć wieku środowiska literackiego skupionego przy Związku Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, przekształconego 4 czerwca 2009 r. w samodzielny Związek Literatów na Mazowszu (obecnie z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie).