Spotkanie regionalne z Ryszardem Małowieckim

Ryszard Malowiecki 5.10.2021

Szanowni Państwo,

5 października 2021r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie odbędzie się spotkanie regionalne z Ryszardem Małowieckim. Tematem spotkania będzie gotycki kościół poaugustiański, nazywany klasztorkiem .

Ryszard Joachim Małowiecki – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.) oraz podyplomowego studium badań zabytków architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1988 r.). Wieloletni pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Autor m.in. opracowań studiów historyczno-architektonicznych, elaboratów do planów zagospodarowania gmin, ratowniczych badań architektonicznych, kart ewidencji zabytków, artykułów w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach popularnonaukowych.