Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Piłsudskiego 1
06-400 Ciechanów
tel/fax (23) 672 28 88
www.mbpciech.info

Dyrektor Alicja Wodzyńska
e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl

Sekretariat – Joanna Nałęcz-Wiktorowicz
e-mail: mbpciech@gmail.com


Biblioteka Główna
Kierownik – Małgorzata Grzelak
ul. Batalionów Chłopskich 15 (osiedle Aleksandrówka)
tel. (23) 673-26-10; e-mail: mbp.bg.ciech@gmail.com

czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00; środa, 9.00-16.00, sobota 9.00 -14.00


Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych
Agnieszka Jakubiak
plac Piłsudskiego 1 (osiedle Bloki)
tel. (23) 672-28-88; e-mail: mbp.krzywahala.ciech@gmail.com

czynny: poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-18.00; środa, czwartek 9.00-16.00

Filia Biblioteczna nr 1
Kierownik- Anna Mysiakowska
ul. Kicińskiego 21/23 (osiedle Kargoszyn)
tel. (23) 673-87-30; e-mail: mbpciech.f1@gmail.com

czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 11.00-18.00; czwartek: 9.00-16.00; środa: dzień wewnętrzny

Filia Biblioteczna nr 2
Kierownik- Agnieszka Gałecka
ul. Sempołowskiej 19 (osiedle Śmiecin)
tel. (23) 672-34-87; e-mail: mbpciech.f2@gmail.com

czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 11.00-18.00; czwartek 9.00-16.00; środa: dzień wewnętrzny


Filia Biblioteczna nr 3
Kierownik- Olga Kruszyńska
ul. Reutta 13 (osiedle 40-Lecia)
tel. (23) 673-26-30; e-mail: mbpciech.f3@gmail.com

czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 11.00-18.00; czwartek 9.00-16.00; środa: dzień wewnętrzny

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani przez:
Dyrektora Biblioteki
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie
Pl. Piłsudskiego 1 codziennie w godzinach urzędowania (8.00 – 16.00)

Kierownika Biblioteki Głównej
w siedzibie Biblioteki Głównej
ul. Batalionów Chłopskich 15 w poniedziałki w godzinach 16.00 – 18.00