Lipiec w bibliotece

Lipiec w bibliotece

ROK 2018

Sejm ogłosił rok 2018:
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
Rokiem Zbigniewa Herberta
Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Akcje ogólnopolskie
Cała Polska Czyta dzieciom –głośne czytanie w ciechanowskich przedszkolach i szkołach
Czytam w podróży Herberta
Uczestnictwo w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej (zapocz. w 2015 r. pod hasłem ”Czytam Sobie w Bibliotece”)
Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania grupy czytelniczej
Tydzień Bibliotek
Narodowe Czytanie
Noc Bibliotek
Imprezy promocji książki ogólnomiejskie
Wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów ciechanowskich szkół
Spotkania autorskie i regionalne

Kalendarium rocznic i obchodów

regulamin wakacje 2018

01.07. – 31.07.2018 r. – Czytanie łączy pokolenia
1. 07 Światowy Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku z inicjatywy
czasopisma Przyjaciel pies, aby zastanowić się nad podejściem człowieka do zwierząt.
19. 07 Dzień Czerwonego Kapturka
23. 07 Dzień Włóczykija

01.07. – 31.07.2018 r. – Rocznice literackie
2.07 95. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej (1923 – 2012) – polskiej poetki, eseistki, krytyka literackiego, tłumaczki, felietonistki, członkini i załoz ycielki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996)
3.07 135. rocznica urodzin Franza Kafki (1883 – 1924) – niemieckojęzycznego pisarza pochodzenia żydowskiego
06.07 125. rocznica śmierci Guy de Maupassanta (1850 – 1893) – francuskiego pisarza, zaliczanego do nurtu naturalizmu i dekadentyzmu 14.07 115. rocznica urodzin Irvinga Stone’a (1903 – 1989) – amerykańskiego pisarza
22.07 140. rocznica urodzin Janusza Korczaka (właśc. Henryk Goldszmit) (1878 – 1942) – polskiego pisarza, autora utworów dla dzieci i młodzieży, lekarza, pedagoga 23.07 130. rocznica urodzin Raymonda Chandlera (1888 – 1959) – amerykańskiego pisarza, autora kryminałów
28.07 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta (1924 – 1998) – polskiego poety, eseisty i dramaturga
31.07 65. rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego (1884 – 1953) – polskiego prozaika, poety, felietonisty, krytyka teatralnego i publicysty, członka Polskiej Akademii Literatury

Książki polecane na lipiec: