ZBIORY I ICH UDOSTĘPNIANIE

Miejska Biblioteka Publiczna aktualnie udostępnia czytelnikom księgozbiór w ilości 97 532 woluminów oraz czasopisma bieżące w ilości 138 egz. W MBP zarejestrowanych jest 3 850 czytelników i 4 211 użytkowników.
W 2018 r. MBP odwiedziło 46 484 czytelników, którzy wypożyczyli 798 988 woluminów, w tym literatury pięknej dla dorosłych – 52 803, literatury pięknej dla dzieci – 16 691 książki, literatury niebeletrystycznej – 9 494 książek oraz 2 219 egzemplarzy czasopism.
Na miejscu w czytelniach 2 117 czytelnikom udostępniono 3 220 książek, 5 231 egzemplarzy czasopism. Udzielono 10 705 informacji różnego typu. Z czytelni internetowych skorzystało 80 osób.
W roku 2018 przybyło ogółem 2 358 woluminów za kwotę 46 342,94 zł., w tym z budżetu biblioteki zakupiono 1234 książek, dary od instytucji i od czytelników to 299 woluminy. Miejska Biblioteka posiada ogółem 414 zbiorów specjalnych.
Wszystkie biblioteki oferują:

– księgozbiór podręczny: wydawnictwa encyklopedyczne, informatory, kompendia z poszczególnych dziedzin wiedzy,

– księgozbiór do wypożyczania: lektury szkolne, literatura piękna polska i obca, literatura dla dzieci i młodzieży, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, książki dotyczące Ciechanowa i regionu

– wydawnictwa ciągłe: prasa codzienna, czasopisma kobiece, komputerowe, fachowe, społeczno-polityczne, kulturalne, motoryzacyjne, prawne, regionalne, czasopisma dla dzieci i młodzieży.

– bezpłatny dostęp do internetu w Bibliotece Głównej, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 3 i Oddziale ZNiR.