Praca kulturalno-oświatowa prowadzona w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej wiąże się ściśle z upowszechnianiem czytelnictwa książek i czasopism.
Działalność kulturalna przejawia się poprzez:
– organizowanie zajęć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w trakcie ferii i wakacji,
– konkursy plastyczne i literackie z nagrodami, krzyżówki, zabawy plastyczne, gry planszowe,
– prowadzenie lekcji bibliotecznych dla szkół oraz wycieczek do Biblioteki dla przedszkoli,
– przygotowanie wystawek książek polecanych do przeczytania oraz wystawkach nowości wydawniczych,
– spotkania literackie, spotkania autorskie, prelekcje i wykłady,
– organizację w maju „Tygodnia Książki i Biblioteki” (w roku 2019 w terminie 6 – 14 maja),
– organizowanie Nocy Bibliotek (w roku 2019 Noc Bibliotek odbędzie się 5 października),
– udział w akcji Narodowe Czytanie;
– organizowanie imprez kulturalnych przy współpracy z innymi instytucjami kultury oraz szkołami.

W 2018 r. zorganizowano przeszło 200 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział blisko 3.500 uczestników.