Działalność kulturalno-oświatowa

Praca kulturalno-oświatowa prowadzona w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej wiąże się ściśle z upowszechnianiem czytelnictwa książki i czasopism.
Przejawia się to w:
– organizowaniu zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży promujących czytelnictwo;
– konkursy plastyczne i literackie z nagrodami, krzyżówki, zabawy plastyczne, gry planszowe;
– prowadzniu lekcji bibliotecznych dla szkół oraz wycieczek do Biblioteki dla przedszkoli;
– przygotowaniu wystawek książek polecanych do przeczytania oraz wystawkach nowości wydawniczych;
– prowadzeniu Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Głównej;
– publikacjach własnych;
– kiermaszach książek;
– spotkaniach literackich, prelekcjach tematycznych;
– organizacji w maju „Tygodnia Książki i Biblioteki”;
– organizowaniu Nocy Bibliotek;
– udziale w akcji Narodowe Czytanie;
– organizowaniu imprez kulturalnych przy współpracy z innymi instytucjami kultury oraz szkołami.
W 2015 r. zorganizowano ogółem 900 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 3 140 uczestników.