Dyrekcja i kadra

DYREKCJA

ANNA SUCHODOLSKA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Suchodolska

Administracja
Joanna Nałęcz-Wiktorowicz
 

Biblioteka Główna Filia nr 1 Filia nr 2 Filia nr 3
KIEROWNIK
Małgorzata Grzelak
KIEROWNIK/Pracownik
Anna Mysiakowska
KIEROWNIK/Pracownik
Agnieszka Gałecka
KIEROWNIK/Pracownik
Olga Kruszyńska
PRACOWNICY
Małgorzata Fiuk
Agnieszka Jakubiak
Oddział Zbiorów
Naukowych
i Regionalnych
Pracownik
Mirosława Lewandowska-
Wołosz
Małgorzata Nawotczyńska