Zapraszamy do Biblioteki

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie na spotkanie zorganizowane w ramach cyklu „Regionalne wtorki w Miejskiej Bibliotece Publicznej”.

We wtorek 6 listopada 2018 r. w siedzibie tymczasowej Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy ul. Sikorskiego 7 o godzinie 18:00 rozpocznie się wykład pt.: „Bitwa pod Sarnową Górą – fakty i mity”. Prelekcję wygłosi Janusz Witczak, dziennikarz i społecznik.

***********************************************************

Miejska Biblioteka Publiczna w 2018 r. pozyskała 18 000 zł na nowości książkowe. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Realizacja zadania do 30 listopada 2018 r.

Sejm ogłosił rok 2018:
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
Rokiem Zbigniewa Herberta
Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

Akcje ogólnopolskie
Cała Polska Czyta dzieciom –głośne czytanie w ciechanowskich przedszkolach i szkołach
Czytam w podróży Herberta
Uczestnictwo w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej (zapocz. w 2015 r. pod hasłem ”Czytam Sobie w Bibliotece”)
Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania grupy czytelniczej
Tydzień Bibliotek
Narodowe Czytanie
Noc Bibliotek
Imprezy promocji książki ogólnomiejskie
Wycieczki i lekcje biblioteczne dla uczniów ciechanowskich szkół
Spotkania autorskie i regionalne

Kalendarium rocznic i obchodów

4. 10 Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony w rocznicę śmierci św.
Franciszka, uważanego za patrona zwierząt.
14. 10 Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony od 1982 roku.
16. 10 Dzień Papieża Jana Pawła II

01.10. – 31.10.2018 r. – Czytanie łączy pokolenia
4. 10 Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony w rocznicę śmierci św.
Franciszka, uważanego za patrona zwierząt.
14. 10 Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony od 1982 roku.
16. 10 Dzień Papieża Jana Pawła II

01.10. – 31.10.2018 r. – Rocznice literackie
4.10 25. rocznica śmierci Jerzego Broszkiewicza (1922 – 1993) – polskiego pisarza, autora utworów dla dzieci i młodzieży
29.10 115. rocznica urodzin Mieczysława Jastruna (1903 – 1983) – polskiego poety, prozaika i tłumacza

Regionalia
95. rocznica ukazania się 1. Numeru „Gońca Mazowieckiego”, tygodnika wydawanego w Ciechanowie w latach 1923-1924 ( w Oddziale Zbiorów Regionalnych i Naukowych)